The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 18 DECEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0012h5t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0012h5w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0012qmd)
Daniel Glyn

Rhys Gwynfor sydd yn ateb y cwestiynau diog. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llwyth o ganeuon 'Dolig.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0012qmg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0012qmj)
Cwis Meistr y Miwsig Nadoligiadd

Cwis Meistr y Miwsig Nadoligiadd. Straeon y we, cân arbennig gan Trystan ab Owen ac Owain Llyr yn cyflwyno sylwebaethau'r wythnos.


SAT 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00133b7)
Harlequins v Rygbi Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm Harlequins v Rygbi Caerdydd yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on Harlequins v Cardiff Rugby in the Champions Cup.


SAT 15:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0012qml)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013c5d)
Racing 92 v Gweilch

Sylwebaeth ar gêm Racing 92 v Gweilch yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on Racing 92 v Ospreys in the Champions Cup.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m0012qmn)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn a llwyth o geisiadau, gyda Caryl Parry Jones yn lle Marc Griffiths. Caryl Parry Jones sits in for Marc Griffiths


SAT 21:00 Gaynor (m0012qmq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 19 DECEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0012qms)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0012qmv)
Hosan Nadolig

Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0012q49)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0012pzr)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0012pzw)
Sul ola'r Adfent - sgwrs gyda Lleuwen Steffan

Ar Sul olaf yn Adfent, dyma'r olaf yn y gyfres o oedfaon o wledydd Celtaidd. Rydym ni'n teithio i Lydaw i gael oedfa sgwrs gyda John Roberts yn holi Lleuwen Steffan, â hithau yn canu Hwinagerdd Mair a dwy gân wreiddiol, Cusan yn y Nos a Y Gair.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0012q00)
Sgwrs am y Nadolig - credu a gweithredu

John Roberts yn trafod y Nadolig, credu a gweithredu gyda Mari Lloyd Williams, Jill Hayley-Harries a Cynan Llwyd.

Ceir cyfraniadau gan Llinos Roberts a Brynley Jones am ganolfan gofal dydd Gwaungoleugoed sydd yn ddeg oed eleni a sgwrs gyda Dyfed Roberts o Gymorth Cristnogol am apel DEC Affganistan.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0012q04)
Mei Jones

Rhaglen deyrnged sydd gennym heddiw ar Beti a'i Phobol i'r diweddar Mei Jones yr actor, sgriptiwr ac awdur wnaeth greu rhai o gymeriadau comedi mwyaf hoffus a chofiadwy yn y Gymraeg,
Fe recordiodd Beti George ddwy raglen gydag ef yn 2004 ac fe'i darlledwyd ar ddau Sul yn olynol - a dyma gyfle i chi eu clywed.


SUN 14:00 Ar Fryn Briallu (m0012psg)
Petai'r gweledydd Iolo Morganwg wedi marw mewn cae ar gyrion Llundain un bore yn 1792, we would all now be speaking English! A drama based on Iolo Morganwg.
Cast:-
Steffan Rhodri
Rhian Morgan
Ioan Hefin
Owen Arwyn
Huw Garmon
Sara Gregory


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0012q08)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0012pzj)
Yr Esgob Barry Morgan a chantorion Yr Wyth

Yr Esgob Barry Morgan a chantorion Yr Wyth yn cyflwyno detholiad o garolau a darlleniadau pwrpasol ar gyfer y Nadolig


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0012q0d)
Morlo

Dewch i wrando ar stori am forlo bach unig yn aros gyda’i ffrindiau i’w fam ddychwelyd. A story for young listeners about a baby seal and his friends.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0012q0j)
Cerddi olaf Syr TH Parry Williams

Yn gwmni i Dei mae Bleddyn Hughes sy'n datgelu sut y bu iddo ddarganfod cerddi olaf Syr TH Parry Williams mewn hen lyfr ail law, tra bod Elen Ifan yn trafod pwysigrwydd Cwmni Cyhoeddi Gwynn i'r byd canu ysgafn Cymreig.

Y pregethwr mawr, John Jones Talysarn, yw testun yr hanesydd Bob Morris ac mae Cefin Roberts yn dewis cerdd braidd yn annisgwyl fel ei hoff gerdd am y Nadolig.


SUN 18:30 Pererin Wyf Iris Williams (m0012q0n)
Georgia Ruth sydd yn mynd â ni ar daith i geisio darganfod pam bod y gân Pererin Wyf Iris Williams, a ryddhawyd hanner can mlynedd yn ôl, wedi cael gymaint o effaith arni.


SUN 19:00 Sioeau Cerdd Steffan (m0012q0r)
Cerddoriaeth Nadoligaidd o sioeau cerdd i'ch rhoi yn hwyl yr ŵyl gyda Steffan Hughes. Ei westai arbennig yr wythnos hon yw'r gantores ifanc o Ynys Môn sy'n astudio yn Llundain ar hyn o bryd, Lois Glain Postle.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0012q0w)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0012q11)
John, Alun a Dilwyn Morgan

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 20 DECEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0012q15)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0012q19)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0012pnl)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0012pnn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m0012pnq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m0012pns)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0012pnv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0012pnx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0012pnz)
Atgofion o'r Nadolig yng nghefn gwlad

Terwyn Davies sy'n clywed atgofion lleisiau gwahanol o'r Nadolig yng nghefn gwlad Cymru. Christmas memories from the Welsh countryside with Terwyn Davies.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0012pp1)
Parti Dolig!

Llwyth o gerddoriaeth wrth baratoi am y Nadolig. Plenty of music as preparation for Christmas.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0012pp3)
Nadolig? Pwy a Ŵyr?

Mae hi'n hanner can mlynedd ers i Ryan Davies berfformio'r gân hudolus "Nadolig?Pwy a Wyr?" am y tro cyntaf, ac mewn rhaglen arbennig mae Nia Roberts yn clywed hanes y gân, ac yn holi pam tybed fod cymaint yn ei hystyried yn glasur ?


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0012pp5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 21 DECEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0012pp7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0012pp9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0012qzf)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0012pry)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0012ps2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0012ps4)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0012ps6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0012ps8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0012psb)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0012psd)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Ar Fryn Briallu (m0012psg)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0012psj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 22 DECEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0012psn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0012pss)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0012qrg)
Caryl Parry Jones a Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


WED 09:00 Aled Hughes (m0012qrj)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0012qrl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0012qrn)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0012qrq)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0012qrs)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Pererin Wyf Iris Williams (m0012q0n)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0012qrv)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Gerddorfa (m00133z2)
Carolau'r Gerddorfa

Nia Roberts yn cyflwyno awr o gerddoriaeth y Nadolig yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o dan arweiniad Owain Arwel Hughes a chantorion o bob cwr o Gymru.

Ymysg y carolau poblogaidd mae trefniannau newydd gan Jeff Howard o Gwyl y Baban a Dos, dywed ar y mynydd ac mae’r tenor Aled Wyn Davies yn Unawdydd yn ‘O Ddwyfol Nos’


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0012qrx)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 23 DECEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0012qrz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0012qs1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0012r6l)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0012r3d)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0012r3g)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0012r3j)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0012r3l)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0012r3n)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m0012r3q)
Mari Lovgreen sydd yn Chwalu Pen capteiniaid a gwesteion arbennig mewn gêm gwis banel. Mari Lovgreen challenges team captains and special guests in a merrymaking panel quiz show.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0012r3s)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Nadolig Leah (m0012zd3)
Cyngerdd Nadolig o Ddinbych gyda’r holl artistiaid yn ddisgyblion neu’n gyn-ddisgyblion i Leah Owen. Perfformiadau gan Mared Williams, Celyn Cartwright, Jade Davies, Bethany Celyn, Steffan Rhys Hughes, Enfys, Parti’r Gelli, aelodau o deulu Leah ac eraill.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0012r3v)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 24 DECEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0012r3x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0012r3z)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0012r0n)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0012r0s)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0012r0v)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0012pp3)
[Repeat of broadcast at 21:00 on Monday]


FRI 14:00 Tudur Owen (m0012r0x)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0012r0z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Uffern Iaith y Nefoedd (m000zrys)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Huw Bryant a Sara Huws.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0012r11)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0012r13)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0012r15)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0012pnn)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0012pry)

Aled Hughes 09:00 WED (m0012qrj)

Aled Hughes 09:00 THU (m0012r3d)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0012q0w)

Ar Fryn Briallu 14:00 SUN (m0012psg)

Ar Fryn Briallu 21:00 TUE (m0012psg)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0012q04)

Bore Cothi 11:00 MON (m0012pnq)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0012ps2)

Bore Cothi 11:00 WED (m0012qrl)

Bore Cothi 11:00 THU (m0012r3g)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0012r0v)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0012q00)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0012r3s)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0012pzj)

Chwalu Pen 18:00 THU (m0012r3q)

Chwaraeon Radio Cymru 12:30 SAT (m00133b7)

Chwaraeon Radio Cymru 15:00 SAT (m0012qml)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m0013c5d)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0012q0j)

Dros Ginio 13:00 MON (m0012pns)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0012ps4)

Dros Ginio 13:00 WED (m0012qrn)

Dros Ginio 13:00 THU (m0012r3j)

Gaynor 21:00 SAT (m0012qmq)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0012psd)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0012pp5)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0012psj)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0012qrx)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0012r3v)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0012h5t)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0012qms)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0012q15)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0012pp7)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0012psn)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0012qrz)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0012r3x)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0012psb)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0012q08)

Ifan Evans 14:00 MON (m0012pnv)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0012ps6)

Ifan Evans 14:00 WED (m0012qrq)

Ifan Evans 14:00 THU (m0012r3l)

John Hardy 05:30 MON (m0012q19)

John Hardy 05:30 TUE (m0012pp9)

John Hardy 05:30 WED (m0012pss)

John Hardy 05:30 THU (m0012qs1)

John Hardy 05:30 FRI (m0012r3z)

John ac Alun 21:00 SUN (m0012q11)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0012r11)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0012qmv)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0012qrv)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m0012qmn)

Nadolig Leah 21:00 THU (m0012zd3)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0012r15)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0012r13)

Pererin Wyf Iris Williams 18:30 SUN (m0012q0n)

Pererin Wyf Iris Williams 18:00 WED (m0012q0n)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0012pnx)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0012ps8)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0012qrs)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0012r3n)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0012r0z)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0012pp1)

Richard Rees 05:30 SAT (m0012h5w)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0012qmd)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0012q49)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0012pnl)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0012qzf)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0012qrg)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0012r6l)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0012r0n)

Sioeau Cerdd Steffan 19:00 SUN (m0012q0r)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0012pp3)

Stiwdio gyda Nia Roberts 13:00 FRI (m0012pp3)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m0012q0d)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0012pzr)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0012pnz)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0012r0s)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0012qmg)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0012r0x)

Uffern Iaith y Nefoedd 17:30 FRI (m000zrys)

Y Gerddorfa 21:00 WED (m00133z2)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0012qmj)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0012pzw)