The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 07 AUGUST 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000yg7b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000yg7d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000ykwd)
Daniel Glyn

Leigh Jones o bodlediad Ysbeidiau Heulog sydd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn.

Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Llais y Llewod (m000ykwg)
Catrin Heledd a Rhys Patchell

Ymunwch â Catrin Heledd a Rhys Patchell ar gyfer digon o gerddoriaeth, hwyl, ac ychydig o drafod rygbi wrth gwrs.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000ykwj)
Caneuon Codi Calon gyda Mari Grug

Y gyflwynwraig Mari Grug sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Rownd nesaf cwis Meistr y Miwsig ac Owain Llyr sy'n galw draw efo newyddion chwaraeon yr wythnos.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000ykwl)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000ykwn)
De Affrica v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o'r gêm brawf olaf rhwng De Affrica a'r Llewod yn Stadiwm Cape Town. Live commentary from the final test between South Africa and The British and Irish Lions.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m000ykwq)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m000ynvp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 08 AUGUST 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000ykwx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000ykx2)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000yl7p)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000yl7t)
Fflur Wyn

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol ar fore Sul yng nghwmni y Soprano, Fflur Wyn. Music for Sunday morning with the soprano, Fflur Wyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000yl7y)
Llinos Morris, Caernarfon

Gwasanaeth dan arweiniad Llinos Morris yn trafod ei phrofiad o berthyn i deulu byd eang yr eglwys drwy CWM (Council for World Mission). Gwen Down sydd yn darllen o Lythyr Paul at y Rhufeiniaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000yl82)
Yfory yr Eglwys yng Nghymru, 40 mlynedd Greenham, cân gan Lleuwen Steffan a ffydd yr athletwr

John Roberts yn trafod :-
Dyfodol yr Eglwys yng Nghymru gyda Sion Rhys Evans a Theo Davies-Lewis;
Deugain mlynedd o brotestio o blaid heddwch ers Comin Greenham gyda Meg Elis;
Cân newydd gan Lleuwen Steffan wedi ei sylfaenu ar yr emyn "Dyma gariad fel y moroedd";
a Gwenfair Griffiths yn trafod Daniel Jervis yr athletwr yn diolch i Dduw a'i eglwys am eu cymorth wrth iddo gystadlu yn y gemau Olympaidd yn Tokyo.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000yv60)
David R Edwards

Yn dilyn marwolaeth y cerddor David R. Edwards yn gynharach eleni, dyma gyfle i glywed ei sgwrs gyda Beti George yn 2001.


SUN 13:45 Shorts Huw (m000t8gp)
Huw Llywelyn Davies yn sgwrsio gyda chyn-ganolwr Llanelli, Cymru a’r Llewod D Ken Jones yn 2015. Huw Llywelyn Davies chats with former Llanelli, Wales and Lions centre D Ken Jones.


SUN 14:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yl8b)
Uchafbwyntiau Eisteddfod AmGen 2021

Uchafbwyntiau’r wythnos o gystadlu gyda Rhiannon Lewis a Hywel Gwynfryn. Highlights of Eisteddfod AmGen 2021 with Rhiannon Lewis and Hywel Gwynfryn.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000yl8g)
Betsan Moses

Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol sy`n dewis rhai o`i hoff emynau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000yl8l)
Iwan yr Octopws

Hoff beth Iwan yr Octopws yn y byd i gyd ydy ei sanau lliwgar, ond pam mae pawb yn chwerthin am ei ben?


SUN 17:05 Dei Tomos (m000wjjv)
Cythraul canu corawl, rhyddiaith yr Oesoedd Canol a 200 mlwyddiant marw Jac Glan Gors

Mae Dei yn trafod cythraul canu corawl a dechreuad y traddodiad fod Cymru yn 'Wlad y Gân' gyda Dean Powell, mae Dr Sara Elin yn eiriol ar ran 'prydferthwch' rhyddiaith yr Oesoedd Canol, dathlu 200 mlwyddiant marw y cymeriad o Uwch Aled, Jac Glan Gors, wna Gari Wyn tra bod y naturiaethwraig Bethan Wyn Jones yn datgelu pa un yw ei hoff gerdd - Y Llwynog gan R Williams Parry.


SUN 18:30 Crwydro'r Cambria (m000yl8v)
Ioan Lord a Dafydd Morris Jones sy'n ein tywys i galon mynyddoedd y Cambria. Ioan Lord a Dafydd Morris Jones help us get to know the Cambrian mountains.


SUN 19:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yl8z)
Y Gymanfa

Elen Ifan yn cyflwyno Cymanfa Ganu Eisteddfod AmGen 2021 o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Huw Foulkes yw'r arweinydd ac mae eitemau cerddorol gan Driawd Jazz sydd yn cynnwys Mared Williams, Jalisa Andrews a Gwyn Owen. Cyfraniad hefyd gan Côrdydd, a Band Rhys Taylor yn cyfeilio i'r cyfan.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000yl93)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000yl97)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 09 AUGUST 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000yl9d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000yl9j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000yl0n)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m000ykhw)
Pier Llandudno, Clwb Ifor Bach a Menyn

Wrth i Clwb Ifor Bach yng Nghaerdydd baratoi i agor ei ddrysau eto, Guto Brychan sy'n ymuno i edrych ymlaen at y digwyddiad gydag Aled.

Huw Pritchard sy'n ymuno i sgwrsio am Pier Llandudno.

Sgwrs gyda Dr Steve Thompson o Brifysgol Aberystwyth am ei astudiaeth o bandemig y Ffliw 1918-20.

Hefyd, Elin Wyn Williams yn trafod menyn, gan ei fod yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd.


MON 11:00 Bore Cothi (m000ykhy)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Mae Hanna yn cael cwmni'r Hyfforddwr ffitrwydd Rae Carpenter, sgwrs gyda Nick Yeo am ei bodlediad i ddysgwyr "Sgwrsio"; Lowri Haf Cooke yn adolygu'r ffilm Jungle Cruise; a Dyfed Wyn Roberts sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000ykj0)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000ykj2)
Y diweddara o Gwmderi yn Clecs y Cwm; a chân Rhys Gwynfor, Ffredi yw Trac yr Wythnos. All the gossip from Pobol y Cwm, and Rhys Gwynfor's new single Ffredi is track of the week.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000ykj4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000ykj6)
Stephen Staff - Dyn y Doncis

Stori Stephen Staff, y gŵr sy'n rhoi'r cyfle i blant fynd ar gefn asynnod ar draeth y Bermo ers dros 30 mlynedd.

Dr Wynne Davies sy'n trafod ei fywyd gyda cheffylau, wrth iddo dderbyn gwobr cyfraniad oes gan y Gymdeithas Merlod a Chobiau Cymreig;

Arwel Davies neu Arwel Cottage o ardal Caerfyrddin yn sgwrsio am ei waith fel contractiwr amaethyddol; a Cadi Mars Jones yn adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000ykj8)
Dawnsionara - Endaf Emlyn

Rhys Mwyn a'i westeion sy'n mynd ati i ail werthfawrogi yr albwm arloesol Dawnsionara gan Endaf Emlyn o 1981. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ykjb)
Llyfr y Flwyddyn 2021

Edrych nôl ar gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2021

Nia Roberts a’i gwesteion yn edrych nôl ar gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2021.

Cawn gyfle i drafod efo’r beirniaid a’r enillwyr ac yn ymuno yn y trafod mae Jon Gower a Catrin Beard, yn ogystal â Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr “Llenyddiaeth Cymru”.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000ykjd)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Nia Lloyd Jones yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Nia Lloyd Jones sitting in for Geraint.TUESDAY 10 AUGUST 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000ykjg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000ykjj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000yllx)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000yllz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000ylm1)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000ylm3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000ylm5)
Arwel Jones, Hogia'r Wyddfa

Arwel Jones, Hogia'r Wyddfa yw'r gwestai sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le. Arwel Jones from Hogia'r Wyddfa joins Ifan for a chat.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000ylm7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000ylm9)
Jyglo a Montessori

Hanna Hopwood sy'n holi Sian Files am ei phrofiadau fel aelod o'r 'sandwich generation'. Wedi ei gwasgu rhwng gofynion gofalu am ei phlant a'r genhedlaeth hŷn, yn ogystal â jyglo llwyddiant gyrfa. Sian sy'n esbonio sut mae newid agwedd a dechrau'r cyfrif cymdeithasol Mamgu_mamgu wedi gwneud bywyd yn haws iddi.

A Dr Mirain Rhys o Brifysgol Met Caerdydd sy'n olrain hanes y dull addysgu Montessori. Mae'n cynnig cynghorion ar sut i fabwysiadu'r steil wrth fagu plant ac wrth ddod ag elfennau o'r dull i fewn i'r stafell chwarae yn y cartref.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000ylmc)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yc69)
Ffeinal Y Talwrn 2021: Dros yr Aber v Beirdd Myrddin

Dros yr Aber a Beirdd Myrddin yn cystadlu yn Rownd Derfynol Y Talwrn 2021. The final of Radio Cymru's annual poetry contest.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000ylmn)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Nia Lloyd Jones yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Nia Lloyd Jones sitting in for Geraint.WEDNESDAY 11 AUGUST 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000ylms)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000ylmx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000yltd)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m000yltg)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000yltj)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000yltl)
Iolo ap Dafydd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iolo ap Dafydd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000yltn)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000yltq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Crwydro'r Cambria (m000yl8v)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000ylts)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Gwledydd y Gân (m000yltv)
Gwilym Bowen Rhys ar daith ieithyddol, gerddorol a gastronomig drwy Ogledd Ddwyrain yr Eidal. Ydych chi erioed wedi blasu ‘Frico’? Neu yfed Tocai o Udine? Ydych chi wedi clywed am yr iaith Mocheno? Fe gewch chi’r profiadau hyn a mwy gyda Gwilym.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000ylty)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Nia Lloyd Jones yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Nia Lloyd Jones sitting in for Geraint.THURSDAY 12 AUGUST 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000ylv0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000ylv2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000ymmj)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m000ymlp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000ymlr)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000ymlt)
Iolo ap Dafydd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iolo ap Dafydd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000ymlw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000ymly)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Fy Stori Fawr (m000ymm0)
Nid bob dydd mae gohebwyr yn peryglu eu bywyd ar gyfer eu swydd, ond pan fo hynny'n digwydd - sut maen nhw'n teimlo go iawn? Wyre Davies a Betsan Powys sy'n sgwrsio gyda Gwenfair Griffiths, gan ddatgelu'r gwir am beryglon gohebu o ryfel.

Hefyd, wedi i'w ohebu weddnewid cwrs bywyd dyn ifanc arall, mae Gwyn Loader yn cyfaddef bod un stori fawr wedi newid ei agwedd at newyddiaduraeth am byth.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000ymm2)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000yv60)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:45 Shorts Huw (m000t8gp)
[Repeat of broadcast at 13:45 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000ymm4)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Nia Lloyd Jones yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Nia Lloyd Jones sitting in for Geraint.FRIDAY 13 AUGUST 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000ymm6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000ymm8)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig, golwg ar y papurau a'r bwletin amaeth. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000yngp)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000yn5n)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000yn5q)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000yn5s)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Llais y Llewod (m000yn5v)
Catrin Heledd a Rhodri Gomer

Ymunwch â Catrin Heledd a Rhodri Gomer ar gyfer digon o gerddoriaeth, hwyl, ac ychydig o drafod rygbi wrth gwrs.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000yn5x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000yn5z)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000yn61)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000yn63)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000ykhw)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000yllz)

Aled Hughes 09:00 WED (m000yltg)

Aled Hughes 09:00 THU (m000ymlp)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000yl93)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000yv60)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000yv60)

Bore Cothi 11:00 MON (m000ykhy)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000ylm1)

Bore Cothi 11:00 WED (m000yltj)

Bore Cothi 11:00 THU (m000ymlr)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000yn5q)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000yl82)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000ymm2)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000yl8g)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000ykwl)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m000ykwn)

Crwydro'r Cambria 18:30 SUN (m000yl8v)

Crwydro'r Cambria 18:00 WED (m000yl8v)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000wjjv)

Dros Ginio 12:30 MON (m000ykj0)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000ylm3)

Dros Ginio 12:30 WED (m000yltl)

Dros Ginio 12:30 THU (m000ymlt)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000yn5s)

Eisteddfod AmGen 2021 14:00 SUN (m000yl8b)

Eisteddfod AmGen 2021 19:00 SUN (m000yl8z)

Eisteddfod AmGen 2021 21:00 MON (m000ykjb)

Eisteddfod AmGen 2021 21:00 TUE (m000yc69)

Fy Stori Fawr 18:00 THU (m000ymm0)

Gaynor 21:00 SAT (m000ynvp)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m000ylmc)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000ykjd)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000ylmn)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000ylty)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000ymm4)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000yg7b)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000ykwx)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000yl9d)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000ykjg)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000ylms)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000ylv0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000ymm6)

Gwledydd y Gân 21:00 WED (m000yltv)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000ylm9)

Ifan Evans 14:00 MON (m000ykj2)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000ylm5)

Ifan Evans 14:00 WED (m000yltn)

Ifan Evans 14:00 THU (m000ymlw)

John Hardy 05:30 MON (m000yl9j)

John Hardy 05:30 TUE (m000ykjj)

John Hardy 05:30 WED (m000ylmx)

John Hardy 05:30 THU (m000ylv2)

John Hardy 05:30 FRI (m000ymm8)

John ac Alun 21:00 SUN (m000yl97)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000yn5z)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000ykx2)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000ylts)

Llais y Llewod 09:00 SAT (m000ykwg)

Llais y Llewod 14:00 FRI (m000yn5v)

Marc Griffiths 19:15 SAT (m000ykwq)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000yn63)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000yn61)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000ykj4)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000ylm7)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000yltq)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000ymly)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000yn5x)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000ykj8)

Richard Rees 05:30 SAT (m000yg7d)

Shorts Huw 13:45 SUN (m000t8gp)

Shorts Huw 21:45 THU (m000t8gp)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000ykwd)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000yl7p)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000yl0n)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000yllx)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000yltd)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000ymmj)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000yngp)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000yl8l)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000yl7t)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000ykj6)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000yn5n)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000ykwj)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000yl7y)