The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 12 JUNE 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000wtvy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000wtw0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000x0bk)
Daniel Glyn

Y cyflwynydd a'r cerddor Emyr Penlan sydd yn ateb cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000x02q)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 10:30 Ewro 2020 Manon Steffan Ros a Tudur Owen (m000x479)
Tudur Owen sy'n edrych ymlaen at y gystadleuaeth gyda sgript gan Manon Steffan Ros a cherddoriaeth gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Tudur Owen looks forward to the Euros.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000x02s)
Edrych 'mlaen at gêm cynta Cymru yn Euro 2020

Mae Carl ac Alun yn ymuno â Shelley a Rhydian i edrych 'mlaen at y gêm fawr rhwng Cymru a Swistir yn yr Ewros. Sgwrs hefyd efo cefnogwyr, a'r newyddion diweddara am dîm Cymru gan Owain Llŷr.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000x02v)
Cymru v Y Swistir

Sylwebaeth fyw o gêm agoriadol Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2020 yn erbyn Y Swistir. Live commentary from Wales's opening game in Euro 2020 against Switzerland.


SAT 16:00 Ewro Marc (m000x02x)
Oedd perfformiad Cymru'n plesio? Pa chwaraewyr wnaeth agraff? Beth am y dyfarnu? Cysylltwch gyda Dylan Jones a Nicky John i drafod a dadansoddi gêm Cymru v Y Swistir yn Euro 2020.


SAT 17:00 Merched y Wal Goch (m000x02z)
Portread prin o rai o gefnogwyr mwyaf brwd Cymru – angerdd, dagrau a gorfoledd cymeriadau benywaidd y Wal Goch. A potrayal of the enthusiastic female football fans of the Red Wall.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000x031)
Shwmae te?

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000x033)
Ewros!

Beth yw cais cerddorol Dylan Griffiths wrth iddo baratoi allan yn Baku?

Cawn hefyd glywed am Gan Briodas Betsan Haf Evans.SUNDAY 13 JUNE 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000x035)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000x037)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000x084)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000x086)
Sioned Webb

Sioned Webb, y cerddor a'r cyfansoddwr, gyda ei dewis amrywiol o gerddoriaeth, i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000x088)
Oedfa ar thema "dychwelyd" dan arweiniad Elin Maher, Casnewydd

Gwasanaeth yn arbennig ar y thema "dychwelyd", dan ofal Elin Maher, Casnewydd, gyda darlleniadau o'r Salmau ac o lyfr Ruth.
Darllenir o'r Ysgrythur gan Gwen Down.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000x08b)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000x08d)
Owain Fôn Williams

Gwestai Beti George ar ddechrau Cystadleuaeth yr Ewro's yw'r gôl-geidwad ac un o garfan tîm llwyddiannus Cymru yn Ewros 2016, Owain Fôn Williams.


SUN 14:00 Cofio (m000x08g)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000x08j)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000x08l)
Cyfeillgarwch

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Cyfeillgarwch. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000x08n)
Lleu y Lleidr Llwglyd

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am nain anhygoel Sam a’r lleidr a ddaeth i ddwyn ei siocled hi. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000x08q)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant. Dei discusses Wales, it's people and it's culture.


SUN 18:30 Titws Taf (m000x08s)
Stori tîm pêl-droed neilltuol o Gaerdydd a hanes clybiau pêl-droed merched - bach a mawr. The story of Cardiff football team, Titws Taf, and history of female football teams.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000x08v)
Tir Iarll v Tir Mawr

Tir Iarll a'r Tir Mawr yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000x08x)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000x08z)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 14 JUNE 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000x091)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000x093)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000x051)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


MON 09:00 Aled Hughes (m000x053)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m000x055)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000x057)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000x059)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000x05c)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000x05f)
James Davies - y pêl-droediwr sy'n ffermio

Ar ddechrau pencampwriaeth yr Ewros, cawn hanes James Davies, y chwaraewr pêl-droed i glwb Y Drenewydd sydd hefyd yn cadw defaid yn ei ardal enedigol ym Meifod.

Hywel Jones, yn wreiddiol o'r Bala, sy'n hel atgofion am gneifio ers dros hanner can mlynedd.

Gyda nifer o sioeau bach Cymru wedi'u canslo oherwydd y pandemig, beth yw eu dyfodol nhw, wrth i'r cyfyngiadau lacio?

A Rhodri Davies, gohebydd y Bwletin Amaeth, yn adolygu cyfres newydd Jeremy Clarkson, 'Clarkson's Farm'.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000x05h)
Jiawl! Heather Jones

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m000x05k)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000x05m)
Clera Ceredigion

Cawn glywed am brosiect newydd Theatr Arad Goch, 'Clera Ceredigion', sydd yn dod â'r theatr i'r gymuned.

Yna, sgwrs am Eglwys Efengylaidd newydd yn Llanbed, sydd yn cael ei gadw gan berchennog y caffi drws nesa', Gareth Jones.TUESDAY 15 JUNE 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000x05p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000x05r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000x0lv)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000x0hc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000x0hf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000x0hh)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000x0hk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000x0hm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000x0hp)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000x0hr)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000x0ht)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000x0hw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 16 JUNE 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000x0hy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000x0j0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000x0lx)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


WED 09:00 Aled Hughes (m000x0kp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000x0kr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000x0kt)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000x0kw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000x0ky)
Twrci v Cymru

Sylwebaeth fyw o ail gêm Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2020 yn erbyn Twrci. Live commentary from Wales' second game in Euro 2020 against Turkey.


WED 19:00 Ewro Marc (m000x0l0)
Oedd perfformiad Cymru'n plesio? Pa chwaraewyr wnaeth agraff? Beth am y dyfarnu? Cysylltwch gyda Dylan Jones a Nicky John i drafod a dadansoddi gêm Twrci v Cymru yn Euro 2020.


WED 20:00 Titws Taf (m000x08s)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 20:30 Merched y Wal Goch (m000x02z)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Saturday]


WED 21:00 Y Talwrn (m000x08v)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000x0l2)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 17 JUNE 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000x0l4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000x0l6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000x0r1)
Caryl ac Alun

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


THU 09:00 Aled Hughes (m000x0r3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000x0r5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000x0r7)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000x0r9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000x0rc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000x0rf)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000x0rh)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000x08d)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000x0rk)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 18 JUNE 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000x0rm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000x0rp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000x1k4)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000x1k6)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000x1k8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000x1kb)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000x1kd)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000x1kg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000x1kj)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000x1kl)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000x1kn)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000x053)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000x0hc)

Aled Hughes 09:00 WED (m000x0kp)

Aled Hughes 09:00 THU (m000x0r3)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000x08x)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000x08d)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000x08d)

Bore Cothi 11:00 MON (m000x055)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000x0hf)

Bore Cothi 11:00 WED (m000x0kr)

Bore Cothi 11:00 THU (m000x0r5)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000x1k8)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000x08b)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000x0rh)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000x08l)

Chwaraeon Radio Cymru 13:30 SAT (m000x02v)

Chwaraeon Radio Cymru 16:30 WED (m000x0ky)

Cofio 14:00 SUN (m000x08g)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000x08q)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000x0ht)

Dros Ginio 12:30 MON (m000x057)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000x0hh)

Dros Ginio 12:30 WED (m000x0kt)

Dros Ginio 12:30 THU (m000x0r7)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000x1kb)

Ewro 2020 Manon Steffan Ros a Tudur Owen 10:30 SAT (m000x479)

Ewro Marc 16:00 SAT (m000x02x)

Ewro Marc 19:00 WED (m000x0l0)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000x033)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000x05m)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000x0hw)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000x0l2)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000x0rk)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000wtvy)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000x035)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000x091)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000x05p)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000x0hy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000x0l4)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000x0rm)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000x0hp)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000x08j)

Ifan Evans 14:00 MON (m000x059)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000x0hk)

Ifan Evans 14:00 WED (m000x0kw)

Ifan Evans 14:00 THU (m000x0r9)

John Hardy 05:30 MON (m000x093)

John Hardy 05:30 TUE (m000x05r)

John Hardy 05:30 WED (m000x0j0)

John Hardy 05:30 THU (m000x0l6)

John Hardy 05:30 FRI (m000x0rp)

John ac Alun 21:00 SUN (m000x08z)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000x1kj)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000x037)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000x031)

Merched y Wal Goch 17:00 SAT (m000x02z)

Merched y Wal Goch 20:30 WED (m000x02z)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000x1kn)

Penben I Dimau 18:00 THU (m000x0rf)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000x1kl)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000x05c)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000x0hm)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000x0rc)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000x1kg)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000x05h)

Richard Rees 05:30 SAT (m000wtw0)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000x0hr)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000x0bk)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000x084)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000x051)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000x0lv)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000x0lx)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000x0r1)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000x1k4)

Stiwdio 21:00 MON (m000x05k)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000x08n)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000x086)

Titws Taf 18:30 SUN (m000x08s)

Titws Taf 20:00 WED (m000x08s)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000x05f)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000x1k6)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000x02q)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000x1kd)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000x02s)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000x08v)

Y Talwrn 21:00 WED (m000x08v)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000x088)