The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 11 MAY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001yxmv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001yxmx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001z65l)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001z5zh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001z5zk)
Y Cyntaf a'r Olaf: Catty

Y gantores Catty sy'n dewis Y Cyntaf a'r Olaf; Straeon y We gan Trystan ap Owen; a hel atgofion am y 1987.


SAT 14:00 Dewis (m001z600)
Laura Orgill

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis gan y seren TikTok Laura Orgill. Top tunes only by TikTok star Laura Orgill.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m001z602)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m001yzlz)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001z5zp)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001z5zr)
Nia Parry yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Nia Parry yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Nia Parry sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 12 MAY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001z5zt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001z5zw)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001z5zy)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yzjv)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yx10)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yxjw)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yzm3)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m001z600)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m001z602)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m001z604)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 MAY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001z606)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001z608)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001z652)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m001z654)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001z656)
Hana Medi yn cyflwyno

Hana Medi sydd yn sedd Ifan Jones Evans ac yn sgwrsio gydag Efa Grug, un o sêr newydd Pobol y Cwm.

Hefyd, sgwrs gyda Dylan Hughes o'r grŵp Ynys am Drac yr Wythnos, Aros Amdanat Ti.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001z658)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001z65b)
Gŵyl Focus Wales

Adroddiad arbennig o Ŵyl Focus Wales yn Wrecsam.


MON 21:00 Caryl (m001z65d)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 14 MAY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001z65g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001z65j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001z6vt)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m001z6vw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001z6gp)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Hana Medi yn lle Ifan. Music and chat with Hana Medi sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001z6vy)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001z6gt)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001z6gw)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 15 MAY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001z6gy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001z6h0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001z6m0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001z6m4)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001z6m8)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Hana Medi yn lle Ifan. Music and chat with Hana Medi sitting in for Ifan.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001z6mf)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001z6mk)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001z6mp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 16 MAY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001z6mt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001z6my)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001z6w0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m001z6w4)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001z6w6)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Hana Medi yn lle Ifan. Music and chat with Hana Medi sitting in for Ifan.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001z6w8)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m001z6wb)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd gydag Ifan Davies yn lle Huw Stephens. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001z6wd)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 17 MAY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001z6wg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001z6wj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001z6wv)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001z6wx)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001z6wz)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001z6x1)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m001z6x3)
Y dechrau gorau i'r penwythnos gyda Radio Cymru 2. Start the weekend with Radio Cymru 2.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001z6x5)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001z6x7)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m001z65d)

Caryl 21:00 TUE (m001z6gw)

Caryl 21:00 WED (m001z6mp)

Caryl 21:00 THU (m001z6wd)

Dewis 14:00 SAT (m001z600)

Dewis 18:00 SUN (m001z600)

Dom James 11:00 FRI (m001z6wz)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001z5zr)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001z6gt)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001yxmv)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001z5zt)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001z606)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001z65g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001z6gy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001z6mt)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001z6wg)

Huw Stephens 19:00 THU (m001z6wb)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001z656)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001z6gp)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001z6m8)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001z6w6)

John Hardy 05:30 MON (m001z608)

John Hardy 05:30 TUE (m001z65j)

John Hardy 05:30 WED (m001z6h0)

John Hardy 05:30 THU (m001z6my)

John Hardy 05:30 FRI (m001z6wj)

John ac Alun 21:00 SUN (m001z604)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001z6x5)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001z5zw)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001z654)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001z6vw)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001z6m4)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001z6w4)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001z5zp)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001z6mk)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001z6x7)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001yzlz)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001z6x3)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001z602)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001z602)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001z65b)

Richard Rees 05:30 SAT (m001yxmx)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001z65l)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001z5zy)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001z652)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001z6vt)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001z6m0)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001z6w0)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001z6wv)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001yzjv)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001yx10)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001yxjw)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001yzm3)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001z658)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001z6vy)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001z6mf)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001z6w8)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001z6wx)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001z5zh)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001z6x1)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001z5zk)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m001z600)

Dewis 18:00 SUN (m001z600)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001z656)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001z6gp)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001z6m8)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001z6w6)

John Hardy 05:30 MON (m001z608)

John Hardy 05:30 TUE (m001z65j)

John Hardy 05:30 WED (m001z6h0)

John Hardy 05:30 THU (m001z6my)

John Hardy 05:30 FRI (m001z6wj)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001z5zp)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001yzlz)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001z6x3)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001z602)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001z602)

Richard Rees 05:30 SAT (m001yxmx)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001z65l)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001z5zy)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001z652)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001z6vt)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001z6m0)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001z6w0)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001z6wv)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001yzjv)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001yx10)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001yxjw)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001yzm3)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001z658)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001z6vy)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001z6mf)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001z6w8)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001z6wx)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001z5zh)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001z6x1)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001yxmv)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001z5zt)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001z606)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001z65g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001z6gy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001z6mt)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001z6wg)

Music

Caryl 21:00 MON (m001z65d)

Caryl 21:00 TUE (m001z6gw)

Caryl 21:00 WED (m001z6mp)

Caryl 21:00 THU (m001z6wd)

Dom James 11:00 FRI (m001z6wz)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001z5zr)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001z6x5)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001z5zw)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001z654)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001z6vw)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001z6m4)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001z6w4)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001z6mk)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001z6x7)

Richard Rees 05:30 SAT (m001yxmx)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001z6wx)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001z5zk)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001z5zp)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001z65b)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001z604)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001z6gt)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001z6wb)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001z6gt)