SATURDAY 01 MAY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000vjwn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000vjwq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000vq19)
Huw Stephens

Y cyflwynydd Rhodri Llywelyn sy'n ateb Cwestiynau Diog. Trac o ffilm, Trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000vnyk)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000vnyp)
Enillydd Cân i Gymru - Morgan Elwy

Enillydd Cân i Gymru Morgan Elwy sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Cwis a straeon y we gan Trystan ab Owen, ac Owain Llyr sy'n sôn am sylwebaethau'r wythnos.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000vnyt)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000vnyy)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000vnz1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 02 MAY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000vnz4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000vnz6)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000vnzb)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Elin Fflur. Music and entertainment breakfast show with Elin Fflur.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000vnhj)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000vnhl)
Rhosier Morgan, Y Frenni yn arwain oedfa ar thema goleuni a thywyllwch

Rhosier Morgan, Y Frenni yn arwain oedfa ar thema goleuni a thywyllwch.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000vnhn)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000vnhq)
Beti George yn sgwrsio gydag un o bobl Cymru. Chat show with Beti George.


SUN 14:00 Cofio (m000vnhs)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000vnhv)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000vnhd)
Caerdydd

Elen Ifan yn cyflwyno emynau o rai o gymanfaoedd y gorffennol. Congregational singing, introduced by Elen Ifan.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000vnhx)
Y Llew Oedd Ddim yn Gallu Rhuo

Dewch i wrando ar stori am Llywelyn y Llew oedd ddim yn gallu rhuo.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000vnhz)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant. Dei discusses Wales, it's people and it's culture.


SUN 18:30 Gari Wyn (m000vnj1)
Gari Wyn yn sgwrsio gyda Chymry sydd wedi mentro mewn byd busnes yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Gari Wyn chats with Welsh entrepeneurs about their ventures in Wales and beyond.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000vnj3)
Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000vnj5)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000vnj7)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 03 MAY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000vnj9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000vnjc)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000vnrc)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


MON 09:00 Aled Hughes (m000vnrh)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m000vnrm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Ddim yn Ddu a Gwyn (m000vzrz)
Maxine Hughes yn holi Cymry America am fyw mewn cymdeithas o densiwn hiliol wedi marwolaeth George Floyd.


MON 13:00 Dros Ginio (m000vnrr)
Iolo ap Dafydd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iolo ap Dafydd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000vnrx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000vns1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000vnhb)
Cwmni byrgyrs newydd yng nghanol Caerdydd

Shaun Jones, ŵyr y diweddar Oriel Jones ac Aled Hill yn wreddiol o'r Rhondda sy'n sôn am sefydlu cwmni byrgyrs newydd yng nghanol Caerdydd, gan ddefnyddio cig o fferm deuluol Shaun yn Llanybydder.

Yr hanesydd Gwyn Jenkins sy'n sôn am ei lyfr newydd 'A Welsh County At War' - hanes bywyd cymdeithasol ac amaethyddol Ceredigion yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Y milfeddyg Glesni Haf o Lanfihangel y Creuddyn yn sôn am ei diddordeb mewn gwneud pob math o grefftau poblogaidd.

Y newyddion a'r prisiau diweddaraf o'r diwydiant llaeth gyda Richard Davies, a'r naturiaethwr, Daniel Jenkins-Jones sy'n adolygu'r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000vns5)
Caneuon Dinas

Awgrymiadau'r gwrandawyr o ganeuon ar thema "Dinas".


MON 21:00 Stiwdio (m000vns7)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000vns9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 04 MAY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000vnsc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000vnsf)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000vpkl)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000vpkn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000vpkq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000vpks)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000vpkv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000vpkx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 17:55 Darllediad Etholiadol (m000tvyd)
Darllediad Etholiadol gan Llafur Cymru

Darllediad Etholiadol gan Llafur Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by the Welsh Labour Party ahead of the Senedd election on 6th May.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000vpl0)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000vpl3)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000vpl7)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000vpld)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 05 MAY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000vplj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000vpln)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000vpcd)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000vp28)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000vp2b)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000vp2d)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000vp2g)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000vp2j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Gari Wyn (m000vnj1)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000vp2l)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000vnj3)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000vp2n)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 06 MAY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000vp2q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000vp2s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000vr3k)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000vr26)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000vr28)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000vr2b)
Iolo ap Dafydd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iolo ap Dafydd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000vr2d)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000vr2g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000vr2j)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000vr2l)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000vnhq)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000vr2n)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 07 MAY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000vr2q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000vr2s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000vrbq)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000vrb5)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000vrb7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Wrth I Ni Aros (m000vrbc)
Tamed i aros pryd, gydag Elliw Mai a Dafydd Morgan, wrth i'r pleidleisiau gael eu cyfri yn etholiad Senedd Cymru. Elliw Mai and Dafydd Morgan await the Senedd election results.


FRI 13:30 Etholiad 2021 (m000vrbf)
Dewi Llwyd a Kate Crockett yn cyflwyno canlyniadau etholiad Senedd Cymru yng nghwmni ein Golygydd Materion Cymreig Vaughan Roderick. Pwy fydd yn dathlu a phwy fydd yn siomedig? Gyda chyfraniadau gan ohebwyr mewn canolfannau cyfri’ ar draws Cymru.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000vrbh)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.